Ekkelboom Music spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel  mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar  een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs  elektronische weg aangeboden informatie en producten. Ekkelboom Music  behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze  website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Mochten er  desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie  niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Ekkelboom Music geen enkele  aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Ekkelboom  Music geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van  storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het  verstrekken van informatie.

Ekkelboom Music garandeert niet dat  naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig  worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor  gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ekkelboom  Music aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan uw computer  door het bezoeken aan deze site of de inhoud van websites waarnaar of  waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De  geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies.  Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en  risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot  de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten,  prijzen, grafisch materiaal en logo''s.

Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Agenda

Dansavond

"de Waarbeek"

Beste dansliefhebber en bezoeker van de dansavond bij de Waarbeek. Na de vorige dansavond (juni) een dubbele reservering te hebben gehad van de zaal, heeft de uitbater van de Waarbeek besloten om alle dansavonden te annuleren. Op dit moment ben ik in gesprek met enkele zaalhouders om te kijken of er na de zomervakantie een vervolg elders mogelijk is. Indien dit aan de orde is of dat er nieuwe ontwikkelingen zijn verneemt u zo spoedig mogelijk van mij.

Ik dank u allen voor uw komst en de gezelligheid de afgelopen jaren.

Vanaf september wordt gestart met 1x per maand bij "Het Wapen van Beckum" te Beckum.

Met muzikale groet,

Gert Ekkelboom